کتاب ژئودزی ماهواره ای پروفسور Günter Seeber یکی از بهترین و کامل ترین کتاب ها در ضمینه ژئودزی ماهواره ای می باشد.
این کتاب در 12 فصل نگارش شده است که فصل های ابتدایی آن به تعریف اصول اولیه، سیستم های مختصات، حرکت مداری ماهواره ها و مواردی از این دست اختصاص دارد.

در فصل های بعدی به اصول مشاهدات و نقش ماهواره ها در ژئودزی پرداخته می شود.
از مزیت های بسیار بارز این کتاب آن است که منطبق با نام کتاب (ژئودزی ماهواره ای) به معرفی و توضیحات کامل و جامع در مورد سایر تکنیک های ژئودزی فضایی نیز پرداخته است.

بنابراین می توانید در این کتاب توضیحات بسیار کاملی در رابطه با تکنیک DORIS که بر اساس خاصیت داپلر کار می کند بیابید.
همچنین در این کتاب علاوه بر توضیح کامل در مورد GPS ، فصل هایی جداگانه به طول یابی لیزری، ماهواره های ارتفاع سنجی، ماهواره های ثقل سنجی و VLBI اختصاص دارد.

برای دریافت این کتاب به صورت رایگان اینجا را کلیک کنید