قابل توجه مهندسین:

درگاه معتبر دریافت داده و محصولات تکنیک های فضایی CDDIS که از زیر مجموعه های NASA می باشد، اعلام کرده است که در تاریخ 9 می محبور به خاموش کردن سرور خواهد شد.

به گفته Carey Noll مدیر CDDIS : "قرار است که سرور در تاریخ 9 می و از ساعت 12 به وقت UTC به مدت 10 ساعت خاموش شود " .
ایشان تاکید کردند که این کار که به دلیل تعویض سیستم CDDIS انجام می شود حتی ممکن است بیش از 10 ساعت به طول بیانجامد.

شما می توانید برای دریافت داده ها و محصولات مورد نیاز خود به آدرس های زیر مراجعه کنید:

برای دریافت داده و محصولات GNSS اینجا را کلیک کنید
برای دریافت داده و محصولات طول یابی لیزری اینجا را کلیک کنید
برای دریافت داده و محصولات VLBI اینجا را کلیک کنید
برای دریافت داده و محصولات DORIS اینجا را کلیک کنید