سال هاست که بشر به محکم نبودن زمین زیر پایش پی برده و توانسته است انواع حرکت و جابجایی ها و تغییر شکل های این خانه دوست داشتنی (زمین) را بررسی کند.

اما یکی از این جابجایی ها، جابجایی در صفحات پوسته ای زمین است. این جابجایی ها تاثیرات بسیاری را به خصوص در مشاهدات و پردازش های GNSS دارند.

ETRF ها یا Europe Terrestrial Reference Frame در واقع....

 

 EUREF ها یا EUrope REference Frame در واقع همان ITRF ها هستند با این تفاوت که ITRF ها فرم های جهانی هستند و تمامی حرکت ها و نرخ حرکت همه صفحات پوسته زمین را در بر می گیرند اما ETRF ها فرم های منطقه ای هستند که برای قاره اروپا تهیه شده اند.

این فرم ها نیز مانند ITRF ها از یک سری سیستم ها تهیه می شوند که به آنها ETRS می گویند تا کنون 9 فرم و سیستم برای قاره اروپا تهیه شده است.

دقیقا به مانند ITRF ها (که مقیاس جهانی دارند) و GTRF ها (که برای  سیستم گالیله تهیه شده اند)، ETRF ها نیز محصول IGN فرانسه هستند.

این مدل ها با استفاده از داده های  VLBI، DORIS، SLR,LLRو GPS تهیه و هر ساله به روز می شوند.
این مدل ها همراه با یک نرخ حرکت سالیانه تهیه می شوند که از آن نرخ برای پیش بینی حرکت پلیت در سال های بعد استفاده می شود.

تا زمانی که اختلاف این نرخ سالیانه با مقدار مشاهده شده از حد مجاز عبور نکند آن مدل کارایی دارد و در غیر این صورت آن مدل از دور خارج و مدل جدیدتری ارائه می شود.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر دارید اینجا را کلیک کنید

در صورتی که تمایل به دریافت این مدل ها دارید اینجا را کلیک کنید