از محصولات ساعت، هفته 1680 و 1681 GPS استفاده نکنید !!!!

این خبر عجیبی بود که شب گذشته دکتر Jake Griffiths از مدیران IGS بیان کرد و گفت: "متاسفانه محصولات ساعت دقیق GPS برای هفته 1680 و 1681 دارای خطایی غیر قابل چشم پوشی هستند و اگر در پردازش های خود از این محصول استفاده کرده اید باید پردازش های خود را تکرار کنید"

ایشان علاوه بر عذر خواهی از همه کاربران IGS، از همه مراکز تهیه محصولات دقیق درخواست کردند که محصول ساعت را برای هفته 1680 و 1681 دوباره تهیه و در سرور ها بارگذاری کنند.
ایشان همچنین اطمینان دادند که سایر محصولات از جمله محصولات مداری و پارامتر های دوران زمین برای هفته 1680 و 1681 دقیق هستند و نیازی به اصلاح ندارند.


در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد IGS دارید اینجا را کلیک کنید