به اطلاع همه ژئودزین های عزیز می رساند کارگاه سرویس جهانی دوریس (International Doris Service) در سال 2014، در تاریخ 27 تا 28 اکتبر در آلمان برگزار می گردد.

در این کارگاه دو نشست تخصصی نیز برنامه ریزی شده است که شامل نشست تخصصی "تیم تحقیقاتی توپوگرافی سطح اقیانوس " (Ocean Surface Topography Science Team)  و نشست مربوط به ماهواره چندمنظوره SARAL/AltiKa می باشد.

همچنین برگزار کنندگان این دوره از کارگاه IDS علاقه زیادی به همکاری با سایر تکنیک های ژئودتیک، به ویژه GNSS نشان داده اند که این نشان از پر شور بودن و احتمالا حضور مردان GNSS دنیا در این کارگاه دارد. 

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید و یا تمایل به شرکت در این کارگاه را دارید می توانید اینجا را کلیک کنید