مدت هاست که در IGS، بر سر این موضوع که اثر "جابجایی های ناشی از بارگذاری های غیر جزرومدی" را از محصولات IGS FINAL حذف کنند یا نه بحث هایی وجود دارد.

بدین سبب IGS در یک اقدام جنجالی تصمیم گرفته است تا به منظور سهولت بیشتر در مطالعات این اثر، محصولات خود را به جای ارائه در "فرم های یکپارچه هفتگی" (weekly terrestrial reference frame) در "فرم های یکپارچه روزانه" (daily terrestrial frame integrations) ارائه دهد.

نکته قابل توجه آنجاست که این کار موجب خطا دار شدن محصولات به میزان sqrt(7)=2.6 برابر خواهد شد.

اما IGS اعلام کرده است ......

 

 


اما IGS اعلام کرده است: "آزمایش های ما نشان می دهد که، این خطا تاثیر قابل توجهی در پارامترهای دوران زمین نخواهد گذاشت". علاوه بر این، RMS های مداری GPS به میزان 0.5 میلی متر و RMS مجموع ساعت های گیرنده و ماهواره به میزان 2.5 پیکوثانیه افزایش می یابد. با این حال پردازش های PPP کینماتیک نشان می دهد که این تغییر قابل توجهی در کیفیت مدار+ساعت ایجاد نمی کند و در نتیجه کاربران تغییر قابل ملاحظه ای را در محصولات مداری و ساعت دقیق، جدید متوجه نخواهند شد.

از سوی دیگر IGS عقیده دارد که مجموع خطاهای محصولات + اثرات سیستماتیک بسیار بزرگتر از این تغییرات کوچک هستند. وبنابراین بیشترین تغییری که در نتیجه این طرح رخ خواهد داد تغییر در تعداد و نام فایل ها و ترکیبات SINEX ی خواهد بود که توسط مراکز پردازش IGS ارائه می شود.

قرار است که این تغییر از هفته 1702 GPS برابر با 19 آگوست 2012 شروع شود

نکته: هیچ تغییری در نوع و تعداد محصولات مداری (.sp3) و محصولات ساعت (.clk) ایجاد نخواهد شد.

برای مشاهده آزمایش های انجام شده و خروجی های تهیه شده اینجا را کلیک کنید