همان گونه که پیش تر نیز گفته شد یکی از اصلی ترین محصولاتی که IERS تهیه می کند پارامترهای دوران زمین هستند. که در دو بولتن A و B ارائه می شوند.

بولتن A که شامل پارامترهای دوران زمین به صورت سریع هستند که هر روز ارائه می شوند و بولتن B شامل پارامترهای دوران زمین هستند که به صورت ماهیانه ارائه می شوند.

و اینک شماره 292 از بولتن IERS ،B منتشر شد.

برای دریافت این شماره اینجا را کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بولتن B اینجا را کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره IERS اینجا را کلیک کنید