IGS در حال تشکیل یک انجمن تاریخچه و فهرست از مقالات ، کتاب ها ، سخنرانی ها و دیگر انتشارات که به IGS یا خدمات و محصولات IGS استناد کند می باشد . این اطلاعات به عنوان منابع مرجع و نیز جهت بالابردن وسعت دید  کاربران در پایگاه اینترنتی IGSمنتشر خواهد شد . در لینک زیر از کاربران جهت فراهم کردن منابع کامل و شامل چکیده ( در صورت امکان ) درخواست شده است . IGS از کاربران خواسته که اولین الویت خود در منابع ارسالی را از سال 2011 و 2012 قرار دهند .

 

برای پر کردن فرم IGS Community Bibliographyاینجا را کلیک کنید

 

برای آشنایی بیشتر با IGSاینجارا کلیک کنید.