سازمان بین المللی هیدروگرافی و جامعه بین المللی ژئودزی از شما برای حضور در هفتمین کنفرانس "هیئت مشورتی قوانین دریا (ABLOS)" دعوت بعمل می آورند.

این کنفرانس در تاریخ 3 تا 5 اکتبر 2012 در موناکو  و با موضوع " کنوانسیون در تغییرات جهانی" برگزار می گردد.

همچنین پیرو مصوبه انجام شده در کنفرانس  قبلی، امسال نشست GEBCO در کنار این کنفرانس و در تاریخ 2 اکتبر در همان مکان انجام می شود.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این ضمینه را دارید اینجا را کلیک کنید