به گزارش خبرگزاری هند، سازمان مطالعات فضایی هند (The Indian Space Research Organization) در حال آماده شدن برای پرتاب چهارمین ماهواره سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای هندوستان موسوم به (the Indian Regional Navigational Satellite System) می باشد.

به گزارش این خبرگزاری این پرتاب برای صبح دوشنبه 9 مارس برنامه ریزی شده است.

اگر این پرتاب با موفقیت انجام شود، 4 ماهواره از 7 ماهواره سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای IRNSS در فضا قرار می گیرد و هند تنها 3 ماهواره تا کامل شدن سامانه خود فاصله پیدا می کند.

این سامانه یک سامانه تعیین موقعیت منطقه ای می باشد که پس از کامل شدن می تواند دقتی بهتر از +- 10 متر را در درون محدوده تحت پوشش خود ارائه نماید.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر درباره این سامانه دارید می توانید دفترچه فنی این سامانه را از اینجا دریافت نمایید