در هفته ای که گذشت سازمان مطالعات فضایی هند (The Indian Space Research Organization) نسخه اول از دستور عمل سامانه ماهواره ای ناوبری منطقه ای هند (the Indian Regional Navigational Satellite System) را منتشر کرد.

ISRO اعلام کرده است که هدف از انتشار این دستور عمل آشنایی بیشتر کاربران با این سامانه و کمک به شرکت های تجاری جهت تولید گیرنده های مورد نیاز برای این سامانه است.

این سامانه که یک سامانه منطقه ای است جهت پوشش کشور هند برنامه ریزی شده تا نیاز این کشور در شرایط غیر صلح را از سایر سامانه های GNSS برطرف سازد.

دقت این سامانه در خارج از محدوده اقیانوس هند به کمتر از 20 متر و در داخل مرزهای هند به کمتر از 10 متر می رسد.

این سامانه در دو فاز استاندارد، برای کاربران عمومی، و فاز نظامی، برای کاربران نظامی برنامه ریزی شده است که این سرویس دهی در دو فاز حامل L5 و S انجام خواهد شد.

این سامانه تاکنون دو ماهواره از هفت ماهواره خود را به فضا پرتاب کرده است و طبق پیش بینی ها تا ابتدای سال 2015 به طور کامل مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در صورتی که تمایل به دریافت این دستور عمل دارید اینجا را کلیک کرده و پس از ثبت نام در سایت این سامانه، دستور عمل را دریافت کنید