امسال نیز همچون سه سال گذشته IGS همکاران خود در مراکز پردازش را به نوشتن گزارش فنی سال 2014 تشویق می کند.

از سال 2011 بود که IGS شروع به انتشار گزارش های فنی کرده و امسال چهارمین سال از انتشار این گزارش هاست

IGS تنها تا  پایان ژانویه 2015 به همکاران خود فرصت انتشار گزارش فنی را داده است.

معمولن این گزارش ها حاوی نکات مفیدی از نرم افزارها، تکنیک ها و روش های پردازش داده ها و .. می باشد که خواندن آنها خالی از لطف نیست

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این ضمینه دارید و یا تمایل به دریافت گزارش های فنی سه سال گذشته دارید اینجا را کلیک کنید