طبق اعلام عمومی جامعه جهانی ژئودزی (International Association of Geodesy)، انتخابات این اتحادیه به منظور اعطای نمایندگی دفتر ها و سرویس های این مرکز برای چهار سال 2015 تا 2019، می بایست تا قبل از نشست عمومی 2015 در پراک جمهوری چک برگزار گردد.

طبق ماده 12 اساسنامه IAG، کمیته اجرایی انتخابات شامل، رئیس، نایب رئیس، دبیر، رئیس کمیسیون ها (4)، نمایندگان سرویس ها(3)، اعضای بلندپایه (2) و رئیس ارتباطات و توسعه شعبه ها می باشد که شرایط انتخاب آنها در ماده 40 اساسنامه اعلام شده است.

براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی IAG، نامزدهای دریافت نمایندگی دفترها و سرویس ها می بایست تا تاریخ 3 نوامبر 2014 نسبت به اعلام آمادگی خود اقدام کنند.

و به این ترتیب تا چندی دیگر شاهد رقابت برترین انستیتوها، دانشگاه ها و مراکز علمی جهان در کسب کرسی های IAG خواهیم بود. رقابتی که در میان رشته های مرتبط با علوم زمینی در نوع خود بی نظیر خواهد بود. چرا که برترین های علوم زمینی پیروز این رقابت خواهند بود.

لطفن در صورت تمایل، اولین چیزی را که با خواندن این خبر در ذهن شما تداعی شده است را با ما در میان بگذارید