بازار گرم پذیرش دانشجو های دکتری در انستیتوهای معتبر جهان همچنان ادامه دارد

موسسه AIUB که همین هفته گذشته اعلام نیاز خود را در جذب دانشجوی دکتری، برای کار در پروژه EGSIEM، اعلام کرده بود، این هفته نیز خبر از باز شدن یک موقعیت علمی جدید در AIUB داد.

موقعیت علمی باز شده در سطح دانشجوی دکتری بوده و به منظور کار بر روی پردازش و تجزیه و تحلیل داده های SLR   ایجاد شده است.

از سوی دیگر پروفسور Zuheir Altamimi نیز به نمایندگی از انستیتو ملی جغرافیای فرانسه (IGN) خبر از باز شدن یک بورسه دکتری در IGN داد.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با موقعیت علمی جدید، باز شده در AIUB دارید اینجا را کلیک کنید

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با موقعیت علمی جدید، باز شده در IGN دارید اینجا را کلیک کنید