انستیتو فضایی دانشگاه برن سوئیس (The Astronomical Institute of the University of Bern) همزمان با گفتگوهای پایانی با کمیسیون اروپا به منظور راه اندازی پروژه "سرویس گرانش اروپا در بهبود مدیریت های بحرانی(European Gravity Service for Improved Emergency Management)" اقدام به تعریف موقعیت های علمی جدید می کند.

این پروژه که در چارچوب برنامه های نوآورانه اتحادیه اروپا و در افق 2020 دیده شده در واقع یک پروژه اروپایی بین 8 انستیتو علمی اتحادیه اروپا می باشد که انستیتو AIUB مدیریت آنرا برعهده دارد.

بدین منظور موقعیت های علمی جدیدی همچون "دستیار پژوهشی" و "دانشجوی دکتری" در موسسه AIUB تعریف شده است.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه موقعیت علمی "دانشجوی دکتری" دارید اینجا را کلیک کنید

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه موقعیت علمی "دستیار پژوهشی" دارید اینجا را کلیک کنید