سامانه ناوبری ماهواره ای گالیله اتحادیه اروپا، همچنان در طلسم خود باقی ماند.

پس از پرتاب آخرین ماهواره های سامانه ناوبری گالیله که در سال 2012 انجام شده بود، سرانجام سازمان فضایی اروپا (Europe Space Agency) چندی پیش خبر از ارسال دو ماهواره دیگر داد، تا گالیله پس از یک وقفه دو ساله، 6 ماهواره ای شود.

این پرتاب که طبق اولین اعلام می بایست در 21 آگوست انجام شود با یک تاخیر یک روزه در 22 آگوست، سوار بر راکت های سایوز روسی انجام شد.

اما اکنون پس از نزدیک به یک هفته از این پرتاب، بررسی داده های ایستگاه تله متری سازمان فضایی اروپا و سازمان فضایی فرانسه (CNES)، نشان می دهد که ماهواره های پرتاب شده در مدار مورد انتظار قرار نگرفته اند.

هنوز مشخص نیست که امیدی به بازگشت دوباره این ماهواره ها باشد.

در حال حاضر سامانه گالیله تنها با 4 ماهواره مشغول فعالیت است.

جهت مشاهده اطلاعات این ماهواره ها اینجا را کلیک کنید