آژانس فضایی اروپا در خبری اعلام کرده است که فردا (21 آگوست 2014) ماهواره های شماره 5 و 6 گالیله به فضا پرتاب خواهد شد.

این پرتاب که در ساعت 12:31 به وقت گرینویچ از خاک فرانسه و سوار بر راکت های سایوز روسیه انجام خواهد شد، دو ماهواره دیگر از سری ماهواره های "سامانه ناوبری گالیله" را به جمع 4 ماهواره قبلی گالیله اضافه می کند تا بالاخره گالیله 6 ماهواره ای شود.

این در حالی است که رشد سامانه ناوبری Compass چین نسبت به سامانه ناوبری گالیله اروپا به مراتب سریعتر بوده است.

گفته می شود که ماهواره های 7 و 8 گالیله نیز تا پایان سال 2014 به فضا پرتاب خواهد شد.