کارگاه IGS 2014 به مناسبت بیستمین سال فعالیتIGS برگزار می گردد.

این کارگاه در تاریخ 23 تا 27 ژوئن در پاسادنا برگزار می گردد.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این ضمینه داریدو یا تمایل به ثبت مقاله خود دارید، می توانید اینجا را کلیک کنید