همان گونه که می دانید یکی از محصول های بسیار مهم در ضمینه پردازش داده های GNSS، به منظور اهداف غیر ناوبری، مانند برآورد اثر تاخیر یونسفر و یا Time Transfer ، محصول Differential Code Biases می باشد. متداول ترین این محصول ها، محصول P1-C1 می باشد که برای پردازش داده های با فرکانس L3 استفاده می شود و یا محصول P1-P2 که برای پردازش داده های با فرکانس L4 استفاده می شود.

تاکنون از میان تمام مراکز پردازش IGS، تنها "مرکز اروپایی تعیین مدار" (Center for orbit Determination Europe) وظیفه تهیه این مدل ها را برعهده داشت. 

اما اکنون IGS در قالب پروژه IGS Multi-GNSS Experiment که آنرا MGEX می نامند اقدام به تولید این محصول کرده است.

این محصول تنها برای سامانه های GPS، GLONASS، Galileo و BeiDou  ارائه می شود و هنوز سامانه ژاپنی QZSS را شامل نمی شود.

این پروژه پس از برگزاری "نشست فنی ION" در ژانویه 2014 انجام شد و اکنون محصول های مربوط به سال 2013 و 1/5 ماه گذشته از سال 2014 میلادی در دسترس می باشد.