نرم افزار Mike یکی از نرم افزارهای بسیار حرفه ای برای همه آنهایی است که به نوعی با آب سر و کار دارند.
این نرم افزار توسط موسسه DHI دانمارک توسعه پیدا کرده است و امروز یکی از رقبای اصلی نرم افزارهای HyPack و Qinsy است.
اگر تمایل دارید از این بسته نرم افزاری بیشتر بدانید به ادامه مطلب بروید

 همان گونه که در ابتدای این نوشته بیان کردم Mike یک نرم افزار نیست. بلکه یک بسته (Package) نرم افزاری است.
بسته نرم افزاری Mike در چهار بخش دریایی، شهری، منابع آبی، نرم افزارهای عمومی Miek، و نرم افزارهای رایگان Mike ارائه شده است

در بخش دریایی (Marine) نرم افزارهای زیر ارائه شده است:

MIKE 21  
MIKE 3  
MIKE C-MAP  
LITPACK  
MIKE GIS


در بخش شهری (Urban) نرم افزارهای زیر ارائه شده است:

MIKE URBAN
WEST


در بخش منابع آبی (Water Resources) نرم افزارهای زیر ارائه شده است:

MIKE 11
MIKE 11 GIS
MIKE SHE
MIKE BASIN


در بخش عمومی (General) نرم افزارهای زیر ارائه شده است:

MIKE Animator
MIKE FLOOD
Temporal Analyst for ArcGIS  


و در بخش رایگان (Freeware) نیز نرم افزارهای زیر ارائه شده است:

MIKE DFS2 Plugin
MIKE VIEW


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بسته نرم افزاری اینجا را کلیک کنید