همان گونه که می دانید جزرومد که منشا آن اجرام آسمانی و به ویژه ماه و خورشید هستند تنها بر روی سطح آب دریا ها تاثیر نمی گذارند. بلکه بر روی خشکی ها نیز جابجایی ای را نیز ایجاد می کنند که ما به آن Solid Earth Tide می گوییم

این جابجایی نه تنها در جهت افقی بلکه در جهت قائم نیز وجود دارد.

AIUB (انستیتو فضایی دانشگاه برن) که از افتخارات بزرگ آن راه اندازی CODE (مرکز تعیین مدار و تهیه محصولات مداری در اروپا) و نرم افزار علمی و حرفه ای پردازش داده های GPS یعنی BERNESE است اقدام به راه اندازی ماشین حساب محسابه جابجایی Solide earth Tide در راستای قائم کرده است

در صورتی که تمایل دارید از این ماشین حساب استفاده کرده و یا در مورد Solid Earth Tide بیشتر بدانید به ادامه مطلب بروید

 

 


در صورتی که تمایل دارید در مورد نحوه محاسبه Solid Earth Tide بیشتر بدانید اینجا را کلیک کنید
در صورتی که تمایل دارید از این نرم افزار استفاده کنید اینجا را کلیک کنید