همزمان با راه اندازی آزمایشی "بخش کاربری" و همچنین بخش "دریافت نرم افزار" در وب سایت ژئودزی و هیدروگرافی، تصمیم به ارائه یک نرم افزار پردازش داده های GNSS گرفتیم.

این نرم افزار که CHC Geo Office نام دارد در حقیقت یک نرم افزار تجاری بوده و مربوط به شرکت تولید کننده گیرنده های چینی CHC می باشد.

این نرم افزار دارای محیط کاربری پویایی بوده و پردازش با آن بسیار سریع و آسان است از مهمترین ویژگی های این نرم افزار، امکان پردازش داده های ماهواره های تعیین موقعیت COMPASS است که با توجه به نزدیک شدن مرز پوشش دهی این سامانه با ایران، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این نرم افزار تنها ویژه اعضا بوده و برای دریافت آن می بایست که وارد سایت شوید و سپس اینجا را کلیک کنید

نکته: این نرم افزار نسخه 90 روزه ارائه شده توسط CHC بوده و کرک شده نمی باشد

نکته: ارائه این نرم افزار به مفهوم تایید گیرنده های CHC نمی باشد