دانشجویان کشور عزیزمان ایران هر زمان که صحبت از ژئوئید و مدل های ثقل می شود تنها به مدل های EGM که از سوی موسسه معتبر NIMA تهیه می شود اشاره می کنند و حال اینکه همان گونه که قبلا اشاره کردیم مدل های بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد (اینجا را کلیک کنید)
با این همه از آنجا که قبلا ماشین حساب مدل ثقل EGM08 را قرار دادیم (اینجا را کلیک کنید) تصمیم بر آن گرفتیم که ماشین حساب مدل ثقل EGM96 را البته به صورت آنلاین قرار دهیم

مدل ثقل EGM96 مدل ثقل ارائه شده از سوی موسسه NIMA است که دارای 360 درجه و مرتبه می باشد که 20 درجه و مرتبه اول این مدل داده های ماهواره ای است

برای استفاده از این ماشین حساب آنلاین اینجا را کلیک کنید