همایش اینترنتی سامانه های بی سرنشین توسط مجله InsideGNSS برگزار می گردد. این همایش در واقع سه همایش است که در تاریخ های 4،2 و 6 ژوئن به صورت رایگان برگزار می گردد و شرکت در آن برای همه آزاد است.

محور های سخنرانی این همایش شامل :

1) شرایط مورد نیاز در تعیین موقعیت، راهنمایی و ناوبری سامانه های بی سرنشین در زمین، دریا و هوا

2) تعریف معیارهای، دقت ، تداوم و در دسترس بودن و نحوه تعیین آنها

3) مسئله های مربوط به تداخل و پارازیت

4) راه های تعیین موقعیت و ناوبری سامانه های بی سرنشین شامل : GNSS، روش های دیفرانسیلی و استفاده از سنسور های اضافه

5) روش های یکپارچه سازی

6) موقعیت یابی داخل و خارج از مکان

7) کاربردهای روزمره : مطالعه موردی بر روی هلیکوپترهای بی سرنشین و LiDAR / فتوگرامتری

در صورتی که تمایل به شرکت در این همایش دارید می توانید در تاریخ 4،2 و 6 ژوئن در ساعت 18:00 به وقت گرینویچ در خط حضور پیدا کنید.

جهت ثبت نام این همایش در تاریخ 2 ژوئن اینجا را کلیک کنید

جهت ثبت نام این همایش در تاریخ 4 ژوئن اینجا را کلیک کنید

جهت ثبت نام این همایش در تاریخ 6 ژوئن اینجا را کلیک کنید