تست و راه اندازی سامانه های هوایی، با GNSS و سنسورهای اینرشیا. 

این عنوان یکی دیگر از وب سمینارهایی است که با پشتیبانی InsideGNSS در حال شکل گیری است.

در این وب سمینار Chuck Bye کارشناس هوایی، Alex Stratton و Rockwell Collins در یک گفتگوی 90 دقیقه ای به ما می آموزند که چگونه می توان از تلفیق GNSS و سامانه های اینرشیا، در تست و راه اندازی سامانه های هوایی استفاده کرد.

در صورتی که تمایل به شرکت در این وب سمینار را دارید می توانید تا تاریخ 9 آپریل 2014 به صورت رایگان در اینجا ثبت نام کنید

این وب سمینار در تاریخ چهارشنبه 9 آپریل و در ساعت 19:30 دقیقه به وقت گرینویچ برگزار می گردد