شماره جدید مجله GPSWorld برای ماه آپریل منتشر شد
در صورتی که تمایل به مطالعه این مجله - به صورت روی خط-  دارید اینجا را کلیک کنید

برای دریافت این مجله و خواندن آن به صورت خارج از خط -offline - در فرمت PDF اینجا را کلیک کنید
برای دریافت این مجله و خواندن آن به صورت خارج از خط -offline - در فرمت AIR اینجا را کلیک کنید