یکی از لایه های جوی که در رسیدن سیگنال های ماهواره های تعیین موقعیت به ما، اختلال ایجاد می کند، تروپوسفر است. بدین سبب حذف اثر آن مانند حذف سایر منابع خطا در اولویت پردازش داده های GNSS است.

در نرم افزار های تجاری از مدل های تروپوسفر برای حذف اثر این خطا بر روی مشاهدات استفاده می کنند اما در نرم افزارهای علمی مقدار این اثر را برآورد می کنند.

یکی از بهترین توابع تصویری که از آن در برآورد اثر تروپوسفر استفاده می شود تابع تصویر Vienna است.

در یک همکاری موفق بین دانشگاه Vienna و دانشگاه UNB کانادا سرویس جدیدی موسوم به "سرویس تابع تصویر Vienna" راه اندازی شده است، برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید.....

 

 


تابع تصویر  Vienna یکی از دقیق ترین توابع تصویر موجود است. امروزه در بیشتر پردازش های داده های ژئودزی، از این تابع تصویر استفاده می شود.

در سرویس جدیدی که توسط دانشگاه UNB کانادا راه اندازی شده است تاخیر تروپوسفر در راستای سرسو در یک گرید جهانی 2.5*2.0 تهیه شده است.

این محصول در سه نوع زیر تهیه می شود:

 فرمت دریافت داده  تاخبر (روز)  نام محصول
 UNBVMFG_yyyymmdd_Hhh  7  unbvmfG
 UNBVMFGcmc_yyyymmdd_Hhh 1  unbvmfGcmc
 UNBVMFP_yyyymmdd_Hhh  0
 unbvmfP

همان گونه که در جدول بالا مشخص است این محصول در سه قالب مختلف ارائه می شود که تفاوت آنها در تاخیر انتشار این محصولات است.

*yyyy شناسه معرف سال
 mm شناسه معرف برج (ماه)
 dd شناسه معرف روز
 hh شناسه معرف ساعت

* در محصول "unbvmfP" نتایج پیش بینی شده قرار خواهد گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

برای دریافت محصولات این سرویس جدید اینجا را کلیک کنید