قابل توجه مهندسین عزیز:

آژانس فدرال ژئودزی و کارتوگرافی آلمان (BKG) اعلام کرد که به دلیل تعمیر و نگهداری سیستم های BKG در فرانکفورت، تمام سیستم های این آژانس در روز شنبه، 12 می 2012 خاموش می شود.

اگرچه این بر روی پایگاه داده های GNSS اثر گذار است، اما تعمیر برخی از سخت افزارهای این آزانس اجتناب ناپذیر است.

شما می توانید از درگاههای دیگری برای دریافت داده های خود استفاده کنید.