تنها چند هفته پس از جشن دهمین سال تولد Envisat بود که ارتباط با این ماهواره سنجش از دوری در تاریخ 10 آپریل 2012 قطع شد. تیم مهندسان در طی ماه گذشته از همه ایستگاه و به هر روشی سعی در برقراری ارتباط با EnviSat می کردند ولی این ماهواره به هیچ پیامی واکنش نشان نمی داد.

تیم ماهواره به جمع آوری اطلاعات بیشتر از درک وضعیت ماهواره پرداخت. که این کار از طریق تهیه تصویر از ایستگاههای رادار زمینی و ماهواره PLEIADES فرانسه انجام شد. بررسی این اطلاعات  نشان از کم بودن شانس بازگشت ماهواره به زندگی بود.

بنابراین پایان ماموریت EnviSat اعلام شد.

اگرچه EnviSat دو برابر برنامه ریزی های اولیه در ماموریت به سر برد اما کارکرد خوب این ماهواره موجب شده بود که ESA تصمیم بگیرد بازنشستگی این ماهواره را تا قبل از پرتاب ماهواره بعدی به تاخیر بیاندازد.

اما ظاهرا EnviSat خسته تر از آن بود که بتواند بیش از این ادامه دهد.

ده سال فعالیت EnviSat بیش از هزارترابایت داده را از کنترل و رصد سطح زمین، اتمسفر، اقیانوس و یخ ها به همراه داشت که نتیجه آن بیش از 2500 مقاله علمی بود.

و حالا با خاموش شدن این ماهواره چشم های زیادی منتظر پرتاب سریعتر GMES هستند تا تداوم اطلاعات ادامه یابد.