قابل توجه مهندسین عزیز:

درگاه معتبر دریافت اطلاعات و داده های ژئودزی و ژئودینامیکی CDDIS اعلام کرده است که به دلیل خرابی در سیستم تهویه اطاق سرور و انجام تعمیرات مربوطه احتمالا مجبور به خاموش کردن سرور در روز سه شنبه 28 فوریه 2012 از ساعت 11:00 UTC به مدت 10 ساعت خواهد شد.

بدین سبب دوستان می توانند دریافت داده های مورد نظرشان را در تاریخ یاد شده از درگاههای دیگری انجام دهند.