متخصصان در اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور یا ITU که 19 ژانویه برای تصمیم گیری درباره منسوخ کردن ثانیه جهش گرد هم آمدند، تصمیم گرفتند بررسی این موضوع را تا سال 2015 به تعویق بیاندازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند سال یکبار به منظور تنظیم نگه داشتن ساعتهای اتمی و هماهنگ شدن با ساعت مبتنی بر چرخش زمین یک ثانیه اضافی به زمان افزوده می شود. کشورهایی از قبیل آمریکا، فرانسه و آلمان می خواهند این ثانیه را منسوخ کنند اما بریتانیا، چین و کانادا می خواهند این ثانیه باقی بماند. طرح منسوخ شدن این ثانیه های جهش عصر روز 19 ژآنویه در نشستی با شرکت اعضای انجمن ارتباطات رادیویی در ژنو بررسی شد.

بر اساس گزارش تی جی دیلی، در صورتی که 200 عضو این انجمن بر سر این موضوع به توافق نمی رسیدند طرح به رای گیری گذاشته می شد اما ITU در نشست روز 19 ژآنویه تصمیم گرفت بررسی و تصمیم گیری بر سر ثانیه جهش را سه سال به تعویق انداخته و به ساعتهای اتمی جهان اجازه دهد تا سال 2015 خود را با زمان به دست آمده از چرخش زمین هماهنگ نگه دارند.

"رون بیرد" مدیر کل هیات نظارت ITU بر روی طرح ثانیه جهش می گوید این یک موضوع تکنیکی نبوده و بیشتر موضوعی دیپلماتیک است. عملکرد نهاد زمانبندی جهانی، UTC، بر اساس محاسبه زمان توسط ساعتهای اتمی است که در آن با استفاده از محاسبات بسیار دقیق از ارتعاشات اتمی برای سنجش ثانیه استفاده می شود. اما این ساعتها به اندازه ای دقیق هستند که زمان سنج قدیمی انسانها، یعنی زمین را شرمزده می کنند.

زمین در مسیر مداری خود گاه سریعتر و گاه کند تر حرکت می کند و این به آن معنی است که با وجود اینکه یکبار چرخش زمین به معنی یک روز است، بعضی روزها چند میلی ثانیه طولانی تر یا بلندتر از دیگر روزها هستند. در نتیجه طرح ثانیه یا ثانیه های جهش در سال 1972 ارائه شدند تا زمان اعلام شده توسط ساعتهای اتمی و زمان اعلام شده توسط زمین با یکدیگر تنظیم باشند.

موافقان طرح منسوخ شدن این ثانیه می گویند پرشی یک ثانیه ای برای سیستمهای موقعیت یاب و ماهواره ای که به مرجع زمانی مداومی نیاز دارند می توانند مشکل آفرین باشند. از جمله این سیستمها می توان به موقعیت یابی ماهواره ای، خدمات اقتصادی، اینترنت، سیستمهای کنترل پروازها و نیروگاه ها و شبکه های برق اشاره کرد.

"فلیسیتی آریاس" رئیس اداره بین المللی اوزان و مقیاسها می گوید: درخواست ثانیه جهش ابتدا توسط دریانوردان ارائه شد و امروز دریانوردان می توانند از شیوه های دیگری برای دسترسی به زمان چرخش زمین استفاده کنند از این رو دیگر نیازی به این ثانیه وجود ندارد.

بر اساس گزارش بی بی سی، در مقابل مخالفان طرح، این کار را تغییری بنیادین در سیستم زماندبندی جهانی می دانند و به اعتقاد آنها مشکلاتی که به واسطه این ثانیه به وجود می آید به اندازه ای جدی نیست که به خاطر آنها این ثانیه از سیستم زمانبندی حذف شود.

منبع : خبرگزاری مهر