طبق اعلام کارخانه تولید کننده ماهواره های گلوناس Reshetnev دومین ماهواره ناوبری گلوناس از سری K1 برای پرتاب تحویل پایگاه فضایی پلستسک شد.

این ماهواره پیشتر قرار بود در تاریخ 20 نوامبر پرتاب شود که به دلیل تاخیر پیش آمده به دسامبر 2014 موکول شد.

Reshetnev در این نسل از ماهواره ها ، امکانات و تجهیزاتی را طراحی کرده است که موجب افزایش عملکرد آنها خواهد شد

این ماهواره ها پنج سیگنال ناوبری را در سه فرکانس L1، L2 و L3 انتقال می دهد

طول عمر این ماهواره ها 10 سال پیش بینی شده است