سازمان نقشه برداری ایران در سال 1393 فرایند ارسال ایده های نوین به این سازمان را اعلام کرد.

این سازمان به تازگی در خبری از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشورمان خواسته است که ایده های خود را تا تاریخ 20/مهرماه/1393 به این سازمان ارسال کنند

ایده های ارسالی می تواند در موضوع هایی همچون ژئودزی و ژئودینامیک، فتوگرامتری و سنجش از دور، سامانه های اطلاعات مکانی، کارتوگرافی، آبنگاری، نقشه برداری زمینی و ... باشد

از زمان ریاست "پروفسور آزموده اردلان" بر سازمان نقشه برداری ایران این دومین بار است که ظرح های پژوهشی از سراسر کشور جمع آوری می شود.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این ضمینه دارید می توانید اینجا را کلیک کنید