همانگونه که می دانید پدیده های طبیعی مانند زلزله ها، آتشفشان ها، سونامی ها و ... همواره بعنوان یک خطر طبیعی در تاریخ انسان ها ثبت شده اند. اما امروزه این پدیده های خطرناک ثروتی در دست دانشمندان علوم زمینی هستند که بوسیله آنها می توانند داده های مفید زیادی را از اتمسفر جمع آوری کنند.

و اکنون در نشست 2741 امسال AGU که از 15 تا 19 دسامبر برپزار می گردد، دانشمندان سراسر دنیا به دور یکدیگر جمع می شوند تا در رابطه با مشاهده ها و مدل هایی که بر روی تغییرهای یونسفر در اثر پدیده های طبیعی ایجاد شده است متمرکز شوند.

در صورتی که تمایل به شرکت در این نشست دارید و یا تمایل به ارائه مقاله خود در این نشست دارید می تواند تا تاریخ 6 آگوست نسبت به ثبت مقاله خود اقدام کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید