در طول تاریخ زمین، همواره یخ کره تعامل ویژه ای با زمین و آب های آزاد داشته است. که این تعامل در طول دوران یخبندان متفاوت تر از هر زمان دیگری بوده است. مطالعه های گذشته و حال نشان می دهد که این تعامل بسیار پیچیده است و اهمیت این مطالعه آنجایی خودنمایی می کند که مدلسازی پاسخ زمین به تغییرهای یخ کره نقش مهمی در مطالعه های هیدرولوژیکی و توده های اقیانوسی بازی می کند و یک فاکتور بسیار مهم در تفسیر داده های GRACE محسوب می شود.

و اکنون در AGU 2014 که از 15 تا 19 سپتامبر 2014 در سانفرانسیسکو برگزار می گردد نشست ویژه ای به منظور "بررسی تعامل یخ کره با زمین و آب های آزاد و آینده مدل های ایزوستازی یخبندان" برناامه ریزی شده است.

در صورتی که تمایل به شرکت در این نشست دارید و یا تمایل به ثبت مقاله خود در این نشست دارید می توانید اینجا را کلیک کنید