سرویس بین المللی سیستم های مبنا و دوران زمین (IERS)اعلام کرد که در پایان ماه ژوئن 2012 یک ثانیه به زمان هماهنگ جهانی (UTC ) اضافه خواهد شد
و به این ترتیب در ساعت 23 و 59 دقیقه و 59 ثانیه 30 ژوئن 2012 با اضافه کردن یک ثانیه زمان به صورت ساعت 0 و 0 دقیقه و 0 ثانیه 1 جولای 2012 تغییر خواهد کرد
در این میان علاوه بر UTC همه زمان های دیگری که مبنای آنها UTC است نیز به همین شکل تغییر خواهند کرد بغیر از GPS.
تصحیح ثانیه جهشی برای GPS در داده های UTC که در صفحه 18 زیر فرم چهارم از پیغام های ناوبری توسط ماهواره ها منتقل می شود تغییر خواهد کرد
قبل از اضافه نمودن ثانیه جهشی ژوئن 2012:
GPS - UTC = +15 s
بعد از اضافه نمودن ثانیه جهشی ژوئن 2012:
GPS - UTC = +16 s
از آنجا که ثانیه جهشی می تواند در پایان هر ماه اعمال شود اما ترجیح داده می شود که یا در پایان ماه دسامبر و ژوئن و یا در پایان ماه مارس و سپتامبر این تغییر انجام شود.