موسسه تحقیقاتی مطالعات جو (University Corporation for Atmospheric Research) در برنامه COSMIC خود به دنبال جذب متخصص در ضمینه GNSS به منظور مدیریت، توسعه، پردازش و کاربردهای علمی GNSS و داده های LEO در تعیین پارامترهای مداری ماموریت Radio Occulation می باشد.

 

در صورتی که توانایی های خود را مناسب در این ضمینه می بینید اکنون تصمیم بگیرید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید