سرانجام وزارت دفاع آمریکا (DoD)  عملیات ارسال پیغام های ناوبری L2C و  سیگنال L5 را برای کاربران GPS آغاز کرد.

این پروژه در واقع بخشی از برنامه نوسازیGPS بود که در سال 1999 شروع شد و اکنون قابلیت عملیاتی شدن پیدا کرده است.

این عملیات در دو فاز انجام خواهد شد که فاز اول آن از 28 آپریل و فاز دوم آن در دسامبر 2014 خواهد بود.

پیغام های ناوبری L2Civilian به منظور انجام امور تجاری و عمرانی و پیغام ناوبری L5 به منظور استفاده در تجهیزات حمل و نقلی راه اندازی شده و امکان ارسال آنها از تمام ماهواره های نسل جدید GPS مقدور می باشد.