مرکز تحقیقات علوم زمینی آلمان (GFZ)، پیشنهادی را برای ارائه یک کنوانسیون جدید در نامگذاری فایل های RINEX ارائه کرده است.

GFZ معتقد است، کنوانسیونی که برای نامگذاری فایل های RINEX ارائه شده است متعلق به عصر MS-DOS بوده که فایل ها از نظر طولی محدودیت داشتند و نمی توانستند بیش از 8 کاراکتر در نام و 3 کاراکتر در پسوند داشته باشند. و حالا که IGS به دنبال ارائه RINEX 3.02 می باشد زمان مناسبی برای تغییر در کنوانسیون نامگذاری فایل های RINEX است.

GFZ معتقد است با تصویب این کنوانسیون، فایل های RINEX علاوه بر توسعه پذیری بالا، قابلیت انعطاف پذیری بیشتری نیز دارند. به طور مثال GFZ پیشنهاد کرده است که نام ایستگاهها 8 کاراکتری شود و  نام مراکز و آژانس های ارائه دهنده داده نیز ذکر شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از پیشنهاد ارائه شده، فایل ارائه شده توسط GFZ را از اینجا دریافت کنید