کارگاه "بخش فضایی سامانه SLR" به مشارکت سرویس جهانی طول یابی لیزری، آزمایشگاه ملی Frascati و آژانس فضایی ایتالیا با موضوع " فاصله یابی لیزری سیاره ای، ماهی و ماهواره ای: مشخصه بخش فضایی" برگزار می گردد.

موضوعات مطرح شده برای همایش:

  • کاربرد های SLR
  • کارایی آرایه
  • سوابق طول یابی با ماه و ماهواره
  • شرایط و بهینه سازی طراحی آرایه
  • تعیین مرکز جرم ماهواره ها
  • تست آزمایشگاهی و تست روش ها
  • طراحی آرایه های جدید
زمان برگزاری همایش از 5 تا 9 نوامبر 2012 در Frascati  ایتالیا می باشد

همچنین در 7 نوامبر نشست ویژه ای در رابطه با مدار های سامانه های GNSS برگزار می گردد

همچنین برای برگزار کنندگان برنامه ای جهت بازدید از  امکانات تست retroreflector ها در INFN ترتیب داده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سامانه SLR اینجا را کلیک کنید