همایش یک روزه "آشنایی با انواع لوازم نقطه یابی، ناوبری و کمک ناوبری"  در تاریخ 15 اسفند ماه به سخنرانی آقایان کاپیتان مالک علی محمدی، مهندس محمد امیرخانی دهکردی و مهندس امین علی محمدی برگزار شد.

در این همایش که به در خواست "انجمن مهندسی دریایی ایران" و برای دانشجویان "دانشگاه صنعتی شریف" برگزار شد، مباحثی در خصوص آشنایی با انواع لوازم ناوبری و کمک ناوبری دریایی مطرح شد که از آن جمله می توان به لوازمی همچون RADAR، Gyro Compass، Repeater اشاره کرد.

همچنین در این همایش در رابطه با سامانه تعیین موقعیت و ناوبری GPS، بهبود دقت GPS با استفاده از DGPS (مانند EGNOS)، آشنایی با سامانه ملی هدی و  مختصری از سایر سامانه های ناوبری ماهواره ای (GNSS) صحبت شد.