کتاب: "محاسبات سرشکنی، پردازش داده های مکانی" یک کتاب سرشکنی است که در سال 2006 به چاپ رسیده است
این کتاب توسط دکتر Charles Ghilani استاد دانشگاه پنسیلوانیا و دکتر Paul Wolf استاد دانشگاه Wisconsin–Madison نوشته شده است.
این کتاب که در 26 فصل نوشته شده است مباحثی همچون "خطاهای اتفاقی، تست های آماری، فاصله اطمینان، وزن مشاهدات، بیضی خطا و .... " را در بردارد.
از وِیژگی های مثبت این کتاب می توان به حل عددی مسئله های سرشکنی اشاره کرد که از آن جمله حل سرشکنی شبکه های سه بعدی، حل سرشکنی شبکه های GPS و ... اشاره کرد.

در صورتی که تمایل به دریافت این کتاب دارید اینجا را کلیک کنید