کتاب ژئودزی و ثقل (Geodesy & Gravity)اثری از پروفسور John Wahr است. پروفسور Wahr استاد دانشگاه فیزیک کلورادو هستند و گرایش کاری ایشون ژئوفیزیک است.

در کتابی که از ایشون منتشر شده است به مطالبی همچون تکنیک های مشاهداتی، تئوری پتانسیل، مسائل فیزیکال ژئودزی، تنش و کرنش، جزرومد زمین، دوران زمین و ... اشاره شده است

جهت دریافت این کتاب اینجا را کلیک کنید