کتاب راهنمای تعیین موقعیت GPS را می توان یکی از قدیمیترین کتاب های منتشر شده درباره GPS دانست که بیش از 11 استاد برجسته دانشگاه UNB کاندا در تهیه آن همکاری داشته اند که از معروفترین آنها می توان به پروفسور Krakiwsky پروفسور Vanicek و دکتر Wells اشاره کرد.

در صورتی که تمایل به دریافت این کتاب دارید می توانید اینجا را کلیک کنید