دانشجویان رشته هیدروگرافی می توانند از کتاب خوبی که در این زمینه تالیف شده است استفاده کنند.

این کتاب توسط دانشگاه صنعتی Delft هلند و دانشکده ژئوماتیک دانشگاه Calgary کاندا تهیه شده است و مباحثی همچون جزرومد و جریان های جزرومدی، سونار، سیستم های مختصات، اصول تعیین موقعیت دریایی، تعیین موقعیت در زیر دریا، قوانین دریایی و ... را در بر دارد. و می تواند منبع بسیار خوبی در زمینه هیدروگرافی باشد.

در صورتی که تمایل به دریافت این کتاب دارید اینجا را کلیک کنید.