امروزه تکنیک های بسیار پیشرفته ای مانند SAR و InSAR، از جمله تکنیک های مهم در گرایش های ژئودینامیک است که با استفاده از این ابزارها می توان مطالعات بسیار زیادی را در رابطه با سطح زمین انجام داد.

در صورتی که موضوع کاری شما به نوعی با InSAR تداخل دارد
و یا تمایل به کسب اطلاعات بیشتری در این ضمینه دارید

تز دکتری آقای دکتر John Harold Dawson از دانشگاه ملی استرایا، می تواند کمک زیادی به شما کند.

جهت دریافت این تز دکتری اینجا را کلیک کنید