چند ماه قبل طی یک اقدام بی شرمانه، چند تن از سربازان آمریکایی به بی حرمتی و سوزاندن قرآن کریم اقدام کردند. که این کار با خشم بسیار زیاد افغان ها روبرو شد و ناامنی فراوانی را برای سربازان آمریکایی در افغانستان به دنبال داشت.
اما اکنون نزدیک به دو ماه است که دیگر خبری از هیچ آشوب و ناامنی و آتش سوزی در افغانستان نیست و افغانستان در آرامش به سر می برد.

در صورتی که تمایل دارید بدانید GIS چگونه به آمریکایی ها کمک کرد و موجب فریب مسلمان ها شد به ادامه مطلب بروید....

 

 به دنبال آشوب های ایجاد شده در افغانستان بر سر سوزانده شدن قرآن توسط سربازان آمریکایی ژنرال وینسنت و ژنرال افندی به دنبال راه حلی برای رفع مسالمت آمیز این مشکل برآمدند و تیمی را تشکیل دادند که این تیم با استفاده از اطلاعات فرهنگی منطقه اقدام به آنالیز شرایط موجود کرد.

آنها با استفاده از ابزارهایی مانند GeoCOP و TACTweet اقدام به پردازش هزاران پیام مختلف در رسانه ها کردنداین نرم افزارهای هزاران پیام و خبر را در رسانه های عمومی پردازش کردند و به این نتیجه رسیدند که با وجود خشم مردم از سوزانده شدن قرآن در افغانستان و تظاهرات مردم در بحرین، مناطق شمالی پاکستان و مناطق مجاور با افغانستان مناطق اثر گذار در اعتراض ها هستند و شروع فعالیت ها برای سرکوب مسالمت آمیز شورش ها باید از این نقاط شروع شود و باید 5000 قرآن همراه با پیام همدردی برای روحانیون و رهبران محلی این مناطق فرستاده شود.

بدین سبب از بیش از 220 رهبر محلی در 16 منطقه برای شرکت در مراسمی ویژه دعوت بعمل آمد که از این تعداد 4 منطقه در پاکستان و 12 منطقه در افغانستان بود.

همچنین با در نظر گرفتن فرهنگ پشتون و آداب و رسوم محلی هر منطقه پیام های حاوی متن همدردی آماده شد.در 29 فوریه 5000 قرآن همراه با پیام های تاسف و همدردی توزیع شد.

تا 2 مارس پوشش خبری وسیع از این کار موجب شد روحانیون از موضع خود پایین آمده و حتی یکی از آنها فتوایی در خصوص بخشش و گذشت صادر کرد.

و تا 7 مارس مانیتورینگ رسانه ها نشان از بازخورد مثبت مردم  داشت و از آن پس دیگر هیچ گزارشی از تظاهرات و کشتار در خصوص خشم ناشی از آتش زدن قرآن گزارش نمی شود.

و بدین ترتیب آمریکایی ها با استفاده از آنالیز های اطلاعاتی و مکانی توانستند راه حلی را بیابند که موجب شد در سریعترین زمان ممکن اعتراض ها علیه آمریکایی ها ختم شود.

و اینگونه GIS موجب خاموش کردن خشم مسلمان ها از سوزاندن قرآن شد و آمریکایی ها را نجات داد.