با آنکه سال هاست بشر به کاوش های فضایی و پرتاب ماهواره مشغول است اما این کار آنقدر مشکل و پیچیده است که گاه می اندیشم که این ضرب المثل ایرانی که کار مشکل انجام دادن را به "آپولو هوا کردن" تعبیر می کند چه خوب در عین کوتاهی حق مطلب را ادا کرده است.

همان گونه که می دانید کشور های زیادی اقدام به پرتاب ماهواره و کاوشگر به سمت سیاره های مختلف کرده اند. که این امر مستلزم برنامه ریزی های بسیار دقیق در تعیین مسیر حرکت می باشد. در این بین نیروی جاذبه سیاره ها یکی از نیرو های مزاحم در مسیر حرکت می باشد

برای پیش بینی های ساده تر آزمایشگاه پیشران جت (JPL) سازمان فضایی آمریکا (NASA) مدل هایی را موسوم به Development Ephemeris تهیه کرده است.

در صورتی که تمایل دارید بدانید که ارتباط این موضوع با رشته مهندسی ژئوماتیک چیست به ادامه مطلب بروید...

 

 


مدل هایDevelopment Ephemeris مدل هایی هستند که در آنها موقعیت ماه و خورشید و سایر سیاره های سامانه خورشیدی قرار دارد.

این مدل ها عمدتا از مشاهده های گذرها، مشاهده سامانه های  LLR ، مشاهده های VLBI، مشاهده کاوشگر وایکینگ مریخ و ... تهیه شده اند و توانایی پیش بینی موقعیت سیاره ها را از 3000 قبل از میلاد مسیح(ع) تا 3000 بعد از میلاد مسیح(ع) دارند. هرچند که بهترین دقت برای استفاده از این مدل ها برای 1850 تا 2050 توصیه شده است.

بدین ترتیب با توانایی پیش بینی در موقعیت سیاره ها ما توانایی محاسبه نیروهای وارد بر یک کاوشگر یا یک سفینه فضایی و یا یک ماهواره را داریم.

اما به نظر شما کاربرد این مدل ها در علوم ژئوماتیک چیست؟

همان گونه که می دانید در استفاده از سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای، بسیار مهم است که در هر لحظه موقعیت دقیق ماهواره را بدانیم.

اگرچه ماهواره در مدار مشخص شده قرار گرفته است و المان های کپلری برای ما مشخص است اما عوامل زیادی در اغتشاش مداری ماهواره ها اثر می گذارند که یکی از آنها نیروی جاذبه ناشی از زمین، ماه، خورشید و سایر سیاره ها است. که البته مطمئنا تاثیر زمین و ماه بیش از خورشید و سایر سیاره ها است.

نکته جالب اینجاست که در برخی نرم افزارهای علمی پردازش داده های GNSS ، از این مدل برای محاسبه میزان تاثیر اجرام آسمانی بر روی ماهواره ها استفاده می کنند.

در صورتی که تمایل دارید در مورد این مدل ها و کاربرد آنها بیشتر بدانید و یا این مدل ها را دریافت کنید اینجا را کلیک کنید