اگر تاکنون به سراغ پردازش داده های GNSS رفته باشید .....

و به ویژه اگر تصمیم به انجام یک پردازش حرفه ای گرفته باشید ...

حتمن متوجه شده اید که تاریخ ارائه شده برای داده های GNSS با تاریخ ارائه شده برای محصولات مداری دقیق متفاوت می باشد.

به طور کلی داده های GNSS در فرمت تاریخی روز از سال/سال ارائه می شوند و محصولات مداری دقیق ارائه شده از سوی IGS در فرمت تاریخی روز از هفته GPS/هفته GPS ارائه می شوند.

به طور مثال اگر تمایل به دریافت داده RINEX ایستگاه تهران در روز 14 سپتامبر 2014 داشته باشید، می بایست روز از سال آنرا حساب کنید یعنی حساب کنید که از ابتدای سال 2014 تا 14 سپتامبر 2014 چند روز گذشته است. بعبارت دیگر شما می بایست داده های روز 257 از سال 2014 را دریافت کنید.

این در حالیست که اگر بخواهید محصولات مداری دقیق را برای همان روز دریافت کنید، متوجه خواهید شد که فرمت ارائه این محصولات متفاوت بوده و به صورت روز از هفته GPS/هفته GPS می باشد.

بعبارت دیگر برای روز 14 سپتامبر 2014 می بایست محصولات مداری دقیق روز 0 از هفته 1810 را دریافت کنید.

اینها همه در حالیست که محاسبه این تاریخ ها برای ما مشکل بوده چراکه در زندگی روزمره تاریخ را به صورت تقویم های جاری استفاده می کنیم.

به همین دلیل نیاز به ماشین حسابی که تبدیل بین این تاریخ ها را برای ما انجام دهد بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد

وب سایت ژئودزی و هیدروگرافی مفتخر است که ابزار جدیدی را در اختبار شما قرار دهد که این مهم را به سادگی برای شما امکان پذیر می کند.

این ابزار در صفحه اصلی وب سایت ارائه شده است و به صورت کاملن رایگان در دسترس شما می باشد