ITRF چیست؟
ITRS چیست؟
ICRS چیست؟
آیا می دانید پارامترهای دوران زمین (Earth Rotation Parameters) چیست و کاربرد آنها چیست؟

آیا می دانید چگونه فرم ها و سیتسم های مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید

اگر به ادامه مطلب بروید یک پاورپوینت بسیار عالی از USNO را برای دریافت قرار داده ام که به راحتی می توانید جواب همه سوال های بالا را دریافت کنید